Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informuję, że w 2017 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi nie uległy zmianie. Obowiązujące stawki zostały określone w UCHWALE NR VI/43/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz.  Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 307).
Zgodnie z § 1. 2. i § 1. 3. uchwały ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającą na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, w wysokości 8,00 zł miesięcznie. Dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ustalono w wysokości 16,00 zł miesięcznie.
Zgodnie z § 2. 1. i § 2. 2.  uchwały ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, za jeden pojemnik o pojemności:

 1. 120 l w wysokości 15 zł miesięcznie;
 2. 140 l w wysokości 17 zł miesięcznie;
 3. 240 l w wysokości 29 zł miesięcznie;
 4. 1100 l w wysokości 128 zł miesięcznie;
 5. 5000 l w wysokości 578 zł miesięcznie;
 6. worek (60 l) w wysokości 4 zł miesięcznie.


Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę za jeden pojemnik o pojemności:

 1. 120 l w wysokości 30 zł miesięcznie;
 2. 240 l w wysokości 58 zł miesięcznie;
 3. 1100 l w wysokości 256 zł miesięcznie;
 4. 5000 l w wysokości 1156 zł miesięcznie;
 5. worek (60 l) w wysokości 8 zł miesięcznie.


Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:

za styczeń i luty do 10 marca
za marzec i kwiecień do 10 maja
za maj i czerwiec do 10 lipca
za lipiec i sierpień do 10 września
za wrzesień i październik do 10 listopada
za listopad i grudzień do 10 stycznia roku następnego

Wpłat można dokonywać w Kasie nr 3 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (I piętro) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 8:00 – 15:00, wtorek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00 lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach: GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 04 1560 0013 2473 5210 8000 0004.

Ponadto informuję się, że jeśli upłynął termin płatności opłaty, a opłata nie została zapłacona, od powstałej zaległości Strona powinna samodzielnie naliczyć odsetki za zwłokę od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności, włącznie – do dnia wpłacenia opłaty.

Wszelkie reklamacje i wnioski dotyczące odbioru odpadów komunalnych, należy zgłaszać do godz. 12.00 następnego dnia roboczego po planowanym dniu odbioru odpadów: drogą elektroniczną na adres odpady@um.pabianice.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 42 22-54-629, bądź osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, UMP ul. św. Jana 4 pok. 21.

Sprawami związanymi z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatami zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – Referat Opłat za Odpady Komunalne – ul. Zamkowa 16, I piętro, pokój nr 17, tel. 42 22-54-648

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij