Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Od dnia 1 maja 2017 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone w Uchwale Nr XXXVIII/493/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz.2057).

Zgodnie z § 1. 2. i § 1. 3. tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającą na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, wynosi 9,00 zł miesięcznie. Dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ustalono wynosi 18,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z § 2. 1. i § 2. 2. tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, za jeden pojemnik o pojemności wynosi:

 1. 120 l – 17,00 zł miesięcznie;
 2. 140 l – 20,00 zł miesięcznie;
 3. 240 l – 34,00 zł miesięcznie;
 4. 1100 l – 156,00 zł miesięcznie;
 5. 7000 l – 992,00 zł miesięcznie;
 6. worek (60 l) – 8,50 zł miesięcznie.


Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za jeden pojemnik o pojemności wynosi:

 1. 120 l w wysokości 34,00 zł miesięcznie;
 2. 240 l w wysokości 68,00 zł miesięcznie;
 3. 1100 l w wysokości 312,00 zł miesięcznie;
 4. 7000 l w wysokości 1984,00 zł miesięcznie;
 5. worek (60l) w wysokości 17,00 zł miesięcznie.


Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:
za styczeń i luty do 10 marca
za marzec i kwiecień do 10 maja
za maj i czerwiec do 10 lipca
za lipiec i sierpień do 10 września
za wrzesień i październik do 10 listopada
za listopad i grudzień do 10 stycznia roku następnego

Wpłat można dokonywać w Kasie nr 3 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (I piętro) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 8:00 – 15:00, wtorek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00 lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach: GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 04 1560 0013 2473 5210 8000 0004.

Ponadto informuje się, że jeśli upłynął termin płatności opłaty, a opłata nie została zapłacona, od powstałej zaległości Strona powinna samodzielnie naliczyć odsetki za zwłokę od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności, włącznie – do dnia wpłacenia opłaty.

W Uchwale NR XXXVIII/495/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz.2059) unormowano możliwość korzystania z usług dodatkowych na odbiór odpadów komunalnych. Zakres usług dodatkowych został ograniczony do stałej usługi użyczenia pojemników na odpady zmieszane oraz jednorazowej usługi użyczenia pojemników na odpady zielone oraz z porządkowania terenu. W zamian, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, została zwiększona częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych, tj. odpadów suchych i szkła. Pojemniki na segregowane odpady komunalne objęte deklaracją w sprawie dodatkowych usług zostaną dopisane do podstawowej usługi i nie będzie z tego tytułu pobierana opłata.

Informacyjnie podaje się, że niewłaściwy sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach do godziny 12 następnego dnia roboczego po wystąpieniu nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: telefonicznie pod numerem telefonu: 42 22-54-629, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpady@um.pabianice.pl, pisemnie lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, UMP ul. św. Jana 4 pok. 21

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij